Energiek Slingenberg

Bijdragen aan verduurzaming in Meppel

Welkom!

Energiek Slingenberg is een in 2021 opgerichte energie coöperatie. Ons doel is bij te dragen aan de energie-transitie en zoveel mogelijk mensen uit Meppel mee te nemen in energie-besparen en in duurzame initiatieven. Samen is leuker en makkelijker.

Onze coöperatie is voortgekomen uit Buurkracht Slingenberg, een initiatief van een aantal bewoners uit de wijk Slingenberg aan de zuidkant van Meppel. We zijn in 2018 gestart met het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen en later van isolerende maatregelen. In 2020 startten we met het onderzoeken van de mogelijkheden van het collectief opwekken van stroom. We vonden al gauw de optie om collectief, als coöperatie, zonnepanelen te leggen op het dak van het Terra aan de rand van onze wijk. En zo is ons eerste project geboren, dat we in 2023 hopen te realiseren.

We willen graag meer doen en zoeken daarvoor ook steeds medestanders: mensen die het leuk vinden om samen met ons mee te werken aan een duurzaam en mogelijk energie-neutraal Meppel.

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen of gewoon lid worden? Meld je dan aan.