Doelstellingen

Het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Meppel;

Het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Meppel, direct of indirect ten behoeve van de leden;

Het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden;

Het bevorderen van energiebesparing door haar leden.